TS.BS Nguyễn Phú Kiều tư vấn điều trị nghiện ma túy bằng CEDEMEX

Nghiện ma túy không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa, nghiện ma túy có thể điều trị thành công khi phối hợp đồng bộ ba yếu tố: - Thuốc Cedemex+ quyết tâm của người nghiện+sự quan tâm giúp đỡ của gia đình và xã hộ

Nghiện ma túy có thể điều trị được không

Điều trị nghiện ma túy bằng Cedemex. Cedemex thuốc điều trị nghiện ma túy duy nhất hiện nay. Thảo dược điều trị nghiện ma túy

Thảo dược điều trị ung thư

Thảo dược điều trị ung thư

ỨNG DỤNG DAO GAMMA ĐIỀU TRỊ U NÃO VTV2

Phóng sự ứng dụng dao gamma điều trị u não phát trên VTV2

Nghiện ma túy có thể điều trị thành công - Sống khỏe mỗi ngày VTV2

Cedemex làm thay đổi nhận thức của cộng đồng, nghiện ma túy không phải là căn bệnh vô phương cứu chữa.Nghiện ma túy có thể điều trị thành công khi phối hợp đồng bộ ba yếu tố : Thuốc Cedemex + Quyết tâm của người nghiện + sự quan tâm giúp đỡ của gia đình và xã hội .

Sống khỏe mỗi ngày VTV2: Hiệu quả hỗ trợ điều trị ung thư từ thảo dược

Chương trình Sống khỏe mỗi ngày đã được phát sóng trên VTV2,Hiệu quả hỗ trợ điều trị ung thư từ thảo dược

Thuốc Cedemex hỗ trợ điều trị nghiện ma túy - Chuyển động 24h VTV1

Thuốc Cedemex hỗ trợ điều trị nghiện ma túy được phát song trong chương trình Chuyển động 24h VTV1 ngày 18-19/12/2017

THẢO DƯỢC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ - SỐNG KHỎE MỖI NGÀY VTV2

THẢO DƯỢC HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TRONG CHƯƠNG TRÌNH SỐNG KHỎE MỖI NGÀY ĐƯỢC PHÁT SÓNG TRÊN VTV2

MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY VUI

MỖI NGÀY LÀ MỘT NGÀY VUI

HÀNH TRÌNH TÌM LẠI GIỌNG NÓI

HÀNH TRÌNH TÌM LẠI GIỌNG NÓI