13/3/2012 16:17:17

Cơ cấu tổ chức


Nguyễn Phú Kiều

Chủ tịch sáng lập mô hình KHCN khép kín

kiêm Phó Viện trưởng thường trực viện HiVong

Kiêm Tổng giám đốc Bệnh viện  Hy Vọng Mới.

Học hàm, học vị : Tiến sĩ, Bác sĩ Y khoa

Email : radinervn@vnn.vn

Điện thoại : +844.36786994; 0944 666 268

Fax : +844.36786995

 

Bệnh viện hi vọng mới