13/3/2012 16:23:27

Đoàn cán bộ của Bộ năng lượng Hoa Kỳ sang thăm và trang bị an ninh cho bệnh viện Hy Vọng Mới


TS.Nguyễn Phú Kiều -  Tổng giám đốc Bệnh viện Hy Vọng

đang tiếp đoàn cán bộ  Bộ năng lượng Hoa Kỳ

 

 


 

Đoàn cán bộ của Bộ năng lượng Hoa Kỳ, Cục an toàn phóng xạ, Bộ KHCN chụp ảnh lưu niệm nhân chuyến làm việc với viện Hi Vọng

 

 

Đoàn cán bộ của Bộ năng lượng Hoa Kỳ sang thăm và trang bị an ninh cho bệnh viện Hy Vọng Mới