BỆNH UNG THƯ - PHƯƠNG PHÁP PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ

Theo thống kê của Tổ chức nghiên cứu ung thư thế giới (International Agency for Research on Cancer, IARC) thì năm 2002, trên toàn thế giới ước tính có khoảng 10,9 triệu người mới mắc bệnh ung thư, tỷ lệ ung thư ngày càng tăng do tốc độ đô thị hóa và sự ô nhiễm môi trường.