HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA MỘT SỐ BỆNH NHÂN UNG THƯ BẰNG THẢO DƯỢC

HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA MỘT SỐ BỆNH NHÂN UNG THƯ BẰNG THẢO DƯỢC

Mổ u não bằng dao Gamma - Kinh nghiệm 169 trường hợp

U não nói chung truớc đây thường được mổ mở lấy bỏ u. Tuy nhiên có những u nhỏ được phát hiện sớm lại nằm ở sâu trong não vùng nguy hiểm, nếu mổ mở lấy bỏ u sẽ có nhiều biến chứng sau mổ, hoặc những u : vùng tuyến yên, tuyến tùng, u sọ hầu, u trong não thất, u nhỏ ở nền sọ, u nằm trên rãnh trượt nền sọ vv….